Apocalipta stránky

Apocalipta stránky jsou určeny pro každého človíčka a jeho nápady =)

1. Rejstřík všeho

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

Adaptivní delta pulsní kódová modulace je způsob uložení zvuku v digitální podobě, každému vzorku odpovídá jedno číslo, které značí pouze rozdíl signálu od předchozího vzorku, což snižuje bitrate. Narozdíl od DPCM není číslo rozdílu lineární, ale logaritmické, čímž se zvyšuje rychlost přeběhu. Používá se pro audio data u formátů CD-I a CD-ROM XA.
Viz: CD-ROM XA, Super Audio CD

Aliasing (podvzorkování)

Při převodu analogového videa do digitálního se vzorkuje s určitou frekvencí. Pokud je vzorkovací frekvence nižší než frekvence signálu*2 (z Shannonova teorému), navzorkovaný výsledek neodpovídá skutečnosti. Laicky řečeno vzniká šum a rušení, odstraňuje se buď filtrem ještě před vzorkováním, nebo tzv. převzorkováním (viz. oversampling).

Aspect ratio

Určuje poměr stran videa, např. klasická TV má poměr 4:3, DVD pak 16:9. Viz. také pixel aspect ratio.

AVI

AVI je asi nejstarší formát videa pro PC. Použil ho Microsoft v operačním systému Windows 3.11. Data byla původně bez komprese s rozměrem 160x120 bodů při 15 snímcích za vteřinu. Časem byl tento formát doplněn o vyšší rozlišení včetně volby kodeků pro snížení datového toku. Tento formát se používá dodnes ve většině zachytávacích zařízeních. Jeho nepříjemností bylo omezení maximální délky souboru na 2GB kvůli sytému záznamu na disk FAT16. Toto omezení v současnosti padlo s použitím FAT32 (max. 8GB), ale většina programů přesto neumí pracovat se soubory AVI většími než 2GB.

AVS (AviSynth skript)

Soubor se skripty, které používá frameserver AviSynth.

B-frame (bidirectional frame, bi-directionally interpolated image) (B-snímek)

Snímek, který pro dekódování potřebuje jeden nebo několik předcházejících a zároveň následujících snímků. Tento snímek totiž neobsahuje vlastní obrazovou informaci, ale jen tzv. pohybové vektory. Tyto vektory popisují pohyby obrazových elementů vůči předcházejícím a následujících snímkům I/P snímkům.
Viz. I-frame a P-frame.

BeSweet

Univerzální zvukový transkodér (freeware), umožňující převádět zvuková data z jednoho formátu do jiného (např. AC-3 do MP3).

Bandwidth

Bandwidth udává přenosovou kapacitu komunikačního systému (např. internet, LAN apod.).

Bicubic resize

Metoda změny velikosti obrazu:
Provádí aproximaci rovnicí druhého řádu se třemi body (proložení parabolou) a hodnota nových bodů je určena polohou na této křivce. Je vhodné pro zvětšování. U zmenšování se navíc různými metody provádí průměrování pro odstranění subsampling effektu. Netrpí neduhy jako pixel resize.
Viz. také bilinear resize.

Bilinear resize

Metoda změny velikosti obrazu:
Provádí lineární aproximaci mezi jednotlivými body (proložení přímkou) a hodnota nových bodů je určena polohou na spojnici těchto bodů. Je vhodné pro zvětšování. U zmenšování se navíc různými metody provádí průměrování pro odstranění subsampling effektu. Netrpí neduhy jako pixel resize.
Viz. také bicubic resize.

Bitrate

Bitrate je datový tok a nejvíce určuje kvalitu výsledného videa a samozřejmě i jeho velikost. Nejčastěji se uvádí v bitech za sekundu (b/s, kbps, ldots, ...). Při přehrávání offline (např. z CD, DVD) určuje bitrate*délka záznamu velikost souboru (viz. stream).

  • Kódujeme-li s konstantním datovým tokem (CBR = Constant BitRate), tak to znamená, že každou sekundu použijeme stejné množství dat, nezávisle na tom jestli je dána vteřina částí dynamické (akční) či statické scény (např. černá tma).
  • Kódujeme-li s proměnlivým datovým tokem (VBR = Variable BitRate), tak to znamená, že množství bitů použité každou sekundu se mění podle dynamičnosti dané scény. (Optimálně bude 'černá tma' zakódována minimálním počtem bitů a naopak dynamická scéna množstvím "dostatečným".) Samozřejmě, že lze hovořit o průměrném datovém toku.
Bitstream

Je velikost datového toku bitů. Nejčastěji v bitech za sekundu (bps, kbps, ldots, ...).

Blue Book (Modrá kniha)

Jeden z novějších standardů pro kombinaci audio a datových stop na jedno CD, jako jsou např. CD Extra nebo CD Plus.
Viz: Fyzický formát, CD-Extra, Mixed Mode

Blue laser (Blu-ray, Modrý laser)

Typ laseru schopného zapisovat informaci s pětkrát větší hustotou než infračervené lasery, které se zatím obvykle používají. V 1993 IBM demonstrovala hustotu záznamu 2.5 miliardy bitů za čtverečný palec na magneto-optickém disku. Očekává se, že modré lasery budou komerčně používané během několika příštích let. Příští generace velkokapacitních optických záznamových médií. Na jednovrstvý disk o velikosti běžného CD je možné za použití modrofialového laseru s vlnovou délkou 405nm uložit až 27 GB dat. Kromě Panasonicu se na uvedení nového standardu "Blu-ray Disc" podílejí i společnosti Hitachi Ltd., LG Electronics Inc., Pioneer Corporation, Royal Philips Electronics, Samsung Electronics Co. Ltd., Sharp Corporation, Sony Corporation a Thomson Multimedia.
Viz: DVD

Blur

Termín používaný u filtrů označující "rozmazání" obrazu (též se používá smooth). Při této úpravě dochází ke ztrátě části obrazové informace a k degradaci ostrosti obrazu. Některé filtry označované např. edge preserving smooth nebo smart smooth eliminují rozmazání okrajů objektů a provádí blur pouze na jednolitých plochách. Lze použít pro odstraňování šumu (viz. sharpen).

BOB

BOB je způsob deinterlace videa. Vždy se vezme jeden půlsnímek (s lichými nebo sudými řádky) a chybějící řádky se interpolují. Tím se většinou sníží vertikální rozlišení, není ale roztřepení obrazu.

Capture

Tento pojem obecně označuje zachytávání (nahrávání) videa do počítače.

CAV (Constant Angular Velocity, Konstantní úhlová rychlost)

Konstantní úhlová rychlost. Způsob, při kterém CD mechanika udržuje konstantní otáčky, což zvyšuje přenosovou rychlost a redukuje přístupovou dobu. Měla by nahradit klasickou CLV metodu (CLV Constant Linear Velocity - Konstantní obvodová rychlost). Nejnověji se vyskytují již mechaniky s tzv. P-CAV (Partial - Constant Linear Velocity), kde mechanika zprvu dodržuje konstantní rychlost otáčení a v jisté vzdálenosti od středu CD přechází na CLV. S P-CAV se dociluje ještě lepší datové propustnosti, než u stejné mechaniky pouze s CAV.
Viz: CLV, HighSpeed

CD Bridge

Speciální typ z definice Yellow Book, který popisuje jakým způsobem přidávat k CD-I formát CD-ROM XA.
Viz: CD-I Bridge, CD-I, CD-ROM XA

CD+G (CD+Grafika, Compact Disc+Grafika)

Speciální odrůda CD-DA disků, která umožňuje při přehrávání audio stop i grafické informace, většinou text písně, nebo informace o autorovi, názvu skladby atd. V praxi byl úspěšně použit u tzv. Karaoke disků, které měly svého času velký úspěch především v Japonsku.

CD-Cops

Na originálním CD (v adresáři hry) by se měly nacházet soubory: CDCOPS.DLL a soubory s příponou .GZ_ a .W_X. Při spuštění hlavního programu můžete spatřit (v titlku) slova CD a Cops.
Ochrana je založena na jednoduchém předpodkladu. Změříme-li časový úsek fyzicky nahraných dat na originálním vylisovaném CD a porovnáme-li ho se stejným časovým úsekem na CD-R/RW dojdeme vždy (téměř) k rozdílným hodnotám. A právě ty CD-Cops porovnává. Není asi třeba zdůrazňovat, že na CD-R/RW médiu se nachází před samotnými daty ještě informace o ATIPu a další části pro nastavení laseru atd. A právě ty jsou důvodem, proč vzniká onen rozdíl (u každého média jsou navíc tyto "jalové" části rozdílné). Zde tedy žádné CloneCD ani DAO RAW určitě nepomůže. Samotný testovací program, který měření provádí měření je chráněn ochranným kódem Link's Code Security, známým od roku 1984, jenž je (byl) prakticky nerozluštitelný.

CD-DA (CD-Digital Audio, Compact Disc-Digital Audio)

První standard pro záznam digitálního zvuku na CD. Z tohoto standardu vychází všechny ostatní definice záznamu dat a audio na CD. U jeho zrodu stály firmy Philips a Sony.

CD-E (CD-Erasable)

Viz. CD-RW.

CD-Extra

Multisession disk obsahující v první session audio stopy a v druhé session data ve formátu CD-ROM XA. Jeho definici je možné nalézt v Blue Booku. Je kombinací klasického CD-DA formátu, který se dá přehrát v obyčejném CD přehrávači a datovým záznamem, použitelným pouze v počítači. Je také znám pod označením CD-Plus.

CD-I (CD-Interactive)

Formát sloužící pro ukládání dat na CD, které je možné přehrávat jak na PC, tak na CD-I přehrávači připojeném ke klasickému televiznímu přijímači. Tento formát je popsán v Green Booku.

CD-I Bridge (CD-Interactive Bridge)

Soubor specifikací definující způsob záznamu CD-I informací na CD-ROM XA disk. Je použit například pro Photo CD nebo Video CD.
Viz: Green Book, CD Bridge

CD-MRW (MRW, Mt.Rainier)

Standard CD-MRW je dílem skupiny Mount Rainier (CD-MRW je pak zkratkou z CD-Mount Rainier reWritable či z CD-Mount rainier ReWritable, vyberte si, narazil jsem na obojí). Jejími členy jsou tyto čtyři společnosti: Compaq, Microsoft, Philips a Sony. Umožní využití CD-RW médií jako náhrady za klasické diskety.

CD-Plus

Multisession disk obsahující v první session audio stopy a v druhé session data ve formátu CD-ROM XA. Jeho definici je možné nalézt v Blue Booku. Je kombinací klasického CD-DA formátu, který se dá přehrát v obyčejném CD přehrávači a datovým záznamem, použitelným pouze v počítači. Je také znám pod označením CD-Extra.

CD-R (CD-Recordable, Compact Disc-Recordable)

D-R se také označují média pro zápis na této mechanice. Mechanika, stejně jako média, umožňuje zaznamenat informaci na CD ale pouze jednou (Write Once) a nedovoluje její smazání (na rozdíl od CD-RW). Je to kompaktní disk s možností zaznamenat na něj data. Čistý disk je zhotovený z vrstvy polykarbonátu, s předformátovanou spirální stopou, kterou sleduje záznamový laser, když zapisuje informaci na disk. Nad polykarbonátem je průsvitná vrstva a nad ní vrstva reflexní (zlato nebo stříbro). Médium je navíc svrchu chráněno slabou vrstvou laku, na který jsou umís�ovány tištěné popisky CD. CD-R umožňuje pouze jeden záznam. To znamená, že se na něj dají data pouze nahrát, ale už není možné po nahrání celého CD toto médium smazat a použít znovu (na rozdíl od média CD-RW).

CD-ROM (CD-Read Only Memory, Compact Disc-Read Only Memory)

Standard pro kompaktní disky použité jako datové médium pro osobní počítače. Standard použitý pro většinu CD-ROM formátů je znám jako Yellow Book.

CD-ROM XA (CD-ROM eXtended Architecture)

Kombinuje schopnosti formátů CD-ROM a CD-I. Rozšíření přidává ADPCM kódování. Data a audio jsou prokládána, aby mohl být synchronizován zvuk s daty (animace). Je také fyzickým formátem pro Kodak Photo CD.

CD-RW (CD-ReWriteable), CD-E (CD-Erasable)

Na toto médium je možné data nahrát, poté je smazat a médium opět použít. CD-E disky ovšem nepřečtou staré CD-ROM mechaniky a zatím málo CD přehrávačů. Problémy při čtení těchto médií by neměly mít mechaniky DVD. Odráží-li totiž lisované nebo CD-R médium až 70% světelné energie, je intenzita odraženého světla u CD-E podstatně nižší. Je tedy nutné, aby čtecí mechanika byla schopna změnit citlivost na nižší odrazivost. Tato nová technologie se nazývá AGC (Auto Gain Control).

Jeden z klíčových důvodů pro úspěch kompaktního disku ve všech variacích byly implementace fyzického a logického formátu. CD-E není žádná výjimka. Jeho standardy se právě v současné době navrhují. Jeden z hlavních předmětů standardizace je logický formát. ISO 9660 tak jak je definováno dnes, není nejvhodnějším způsobem popisu souborů pro CD-E. ISO 9660, dokonce vyžaduje i pro jednoduché změny atributů přepsání celé cesty a volume descriptoru. Jsou však jiné souborové systémy jako třeba ECMA 168, které se budou lépe hodit pro smazatelná média. Avšak z důvodu zachování zpětné kompatibility s disky CD-ROM a MSCDEX, bude nejspíše nutné navrhnout nové rozšíření ISO 9660 pro CD-E.

CD-Text

Je rozšíření klasického formátu CD-DA o textovou informaci, která se pak může zobrazovat na displeji přehrávače, nebo v CD přehrávači v PC. Textová informace může obsahovat název skladby, autora nebo celého alba.
Viz: Red Book, CD-DA, CDDB, CD+G, Digital audio extraction, FreeDB, Super Audio CD

CD-WO (CD-Write Once, Compact Disc-Write Once)

Viz. CD-R.

CDDB (CD DataBase)

CDDB je databáze zvukových CDček, která ke každému zvukovému CD obsahuje identifikační číslo, název autora, název alba a názvy jednotlivých písniček. A funguje to velice prostě. Vy si vložíte nějaké to zvukové CD do CD-ROMky, přehrávací program vypočte identifikační číslo, pošle dotaz do CDDB serveru a získá názvy, které pak zobrazí.
Viz: CD-Text, FreeDB

Chroma Motion Estimation

Využívá chroma informaci pro detekci scén. (zpomaluje kódování).

Closed caption

Closed caption jsou skryté titulky a jiné informace vysílané ve VBI s NTSC vysíláním. Používá se řádek 21 TV vysílání, u nás se tento systém nepoužívá.

CLV (Constant Linear Velocity, Konstantní obvodová rychlost)

Klasická metoda CD-ROM mechanik, kdy motor neustále udržuje konstantní rychlost průběhu stopy pod čtecím laserem. Dnes již většinou nahrazena CAV nebo P-CAV.
Viz: CAV, MultiSpeed

Codec (COmpressor-DECompressor)

Kodek (KOdér/DEKodér) je software, který umožňuje, abyste si vytvořily/přehráli video/audio soubor, který je zkomprimovaný do určitého formátu.
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX ... jsou všechno kodeky.
AVI, ASF, WMV nejsou kodeky, ale formáty souborů.
AVI je kontejnerový formát (tzn. že může být vytvořen mnoha různými kodeky).

Color invert

Invertuje barvy způsobem zelená do purpurové a modrá do žluté. Aplikuje se většinou i spolu s video invert efektem.

Colorize

Převádí černobílý obraz na barevný. Jelikož barevná informace v obraze chybí, přidané barvy jsou většinou smyšlené a neodpovídají skutečnosti. Většinou se použije tónování celého obrazu do určité barvy.
Opakem je grayscale.

Compression (komprese)

Algoritmus/metoda jak data, která zabírají hodně místa, vměstnat do místa menšího. Rozlišujeme kompresní metody bezztrátové (všechny .ZIPy . RARy apod. či např. videokodek HUFFYUV), které po encoding a následném decoding vydají naprosto stejná data jako na začátku, a kompresní metody ztrátové (např. JPEG, MP3 či většina videokodeku jako Indeo, Microsoft MPEG či jeho hack DivX), které se snaží z dat odstranit to, co lidské smysly nevnímají či to co lze odstranit tak, aby to bylo co nejméně poznat. Jinými slovy dojde během encoding k zahození části dát či jejich nahrazení komprimovatelnější sekvencí. Během decoding samozřejmě k žádné ztrátě dát nedochází.

Compressor

Hardwarové zařízení, program nebo část programu pro kompresi videa nebo zvuku.

Copy-Protected CD (The Copy-Protected CD)

Moc toho bohužel známo není. Tato ochrana je založena na jádru HST technologie (no snad jsem dobře pochopil, že se jedná o High Speed Transfer a používá se například u modemů, a ne o Hubble Space Telescop, či HyperSonic Transport), což by mělo umožňovat masovou produkci CD-ROM titutlů, které nejdou zkopírovat na klasických CD rekordérech.

D1

Formát digitálního videa, komponentní systém, využívá samplování 4:2:2:4, kde poslední přidané složka je alpha kanál (transparentnost), video je nekomprimované, datový tok 270Mbps.

D2

Formát digitálního videa, který ale jako vstup i výstup používá analogový kompositní signál. Sampluje se vše včetně barvy, nepracuje se tedy s oddělením barvy, označuje se jako 4:0:0, je bez komprese, datový tok 143Mbps.

D3

Formát velice podobný jako D2, stejné parametry.

D5

Formát digitálního videa, nemusí samplovat signál 13.5Mhz jako ostatní formáty, ale dokáže i 18MHz pro HDTV. Komponentní formát, 170Mbps, bez komprese.

D9

Formát digitálního videa od JVC, využívá dva DV kodeky paralelně a zvyšuje tak tok na 50Mbps. Komprese asi 3.3:1. Využívá kazet podobných 1/2" SVHS, systém je velice levný, takže se často používá pro profesionální produkci.

D9HD

Vylepšený formát D9 se čtyřmi DV kodeky a tedy 100Mbps datovým tokem a vyšším rozlišením pro HDTV se 720 řádky neprokládaně nebo 1080 prokládaně.

Decoding (dekodovani)

Dekódování je proces rozbalení předtím zabalených dát. Protože už nic neoptimalizujeme, ale pouze nafukujeme data předem definovaným způsobem, není to proces tak CPU náročný (ale přeci jen to chce cca frekcenci 300MHz, aby bylo přehrávání videa v reálném čase ;-))

Decompression (dekomprese)

Použití dekompresního algoritmu pro dekódování zakódovaných dat.

Decompressor

Hardwarové zařízení, program nebo část programu pro dekompresi videa nebo zvuku.

Deinterlace

Televizní obraz je vytvářen rychlým sledem tzv. půlsnímků zobrazovaných prokládaně (interlaced), což znamená, že se střídavě zobrazují jen sudé nebo liché obrazové řádky. Jako odstranění prokládaní, tedy deinterlacing, se pak označuje proces, jímž se dva časově posunuté půlsnímky spojují v jeden úplný snímek. To je nutné ke správnému zobrazení videa na monitoru PC.
Viz. BOB, Weave

Delta frame (delta snímek)

Snímek, který je definován pomoci předchozích snímku (tj. k jeho dekódování potřebují nejbližší předcházející klíčový snímek a všechny delta snímky mezi)
Stručně lze vysvětlit vztah delta a klíčových snímků takto:
Kdybych měl například tato původní data:
200, 199, 201, 300, 305, 306, 400, 401
Tak po přepsání do delta/key zápisu mi vyjde:
200, -1, +2, +100, +5, +1, 400, +1
(kde klíčové snímky jsou samozřejmě 200 a 400 a delta snímky to ostatní začínající plusem či minusem)

Demultiplexace

Jako �demuxování � demultiplexování� (demultiplexing) se označuje rozdělení souboru s filmem na obrazová a zvuková data.

Digital Betacam

Digitální verze analogováho systému Betacam, používá se většinou k produkci TV a video pořadů, samplování 4:2:2, 50Mbps, komprese 3.3:1.

Digital Video (digitální video)

Je to jakákoliv obrazová informace (i se zvukovým doprovodem), zaznamenaná digitálně na libovolném nosiči (CD, DVD, ...), která umožňuje bezztrátové kopírování a projekci. To je umožněno pouze zařízeními, které používají bezdotykovou metodu čtení nebo zápisu - což jsou harddisky, CD a DVD mechaniky (čtecí a zapisovací). Digitální video si představte jako filmový pás jednotlivých políček filmu, zaznamenaných (s kompresí nebo bez), do souboru(ů). Základní podmínkou je, že tato data lze na stejném zařízení také přehrát, a to v neomezené podobě. Výsledný produkt (CD nebo DVD), jakožto i meziprodukty (soubory na harddisku počítače), obsahují obraz (statický (pozadí v menu), pohyblivý (video)), zvuk (komentář, hudbu), titulky a doprovodnou strukturu navigačních menu.

Jako obecný standard je uznávána komprese MPEG-1 a MPEG-2. Disky s jinou kompresí mají omezenou možnost využití. Např. MPEG-4 lze přehrát na počítačích a na některých DVD přehrávačích a jako zdroj musíte mít opravdu kvalitní obraz (neprokládaný), ať už z důvodů kompatibility nebo zpracování materiálu.

DivX

Kodek pro kompresi videa založený na MPEG-4 formátu.

DIVX (Digital Video eXpress)

DVD-ROM formát podporovaný několika Hollywoodskými společnostmi. S DIVX je možné film (nebo i data) přehrávat na DVD-ROM pouze po určitou dobu (např. dva dny) nebo pouze několikrát (většinou jednou). Při každém spuštění DIVX disku se zároveň spustí i počítadlo. Tento formát není zpětně kompatibilní s dnes prodávanými DVD-ROM mechanikami. V roce 1999 bylo jeho šíření zastaveno a dnes je to mrtvý formát.

DPCM (Delta Pulse Code Modulation)

Delta pulsní kódová modulace je způsob uložení zvuku v digitální podobě, každému vzorku odpovídá jedno číslo, které značí pouze rozdíl signálu od předchozího vzorku.

DTCP (Digital Transmission Content Protection)

DTCP systém, je standard, který by měl zaručit, že uživatelé nebudou moci ze svých lokálních digitálních zařízení pro zobrazování s přehrávání digitálně zpracovaných filmů, nebudou schopni tyto filmy nijak zachycovat, ani umožňovat jejich další distribuci. Aby to celé fungovalo, musí být v zařízení autentizační a enkódovací zařízení. Mělo by být i povoleno film nahrát a případně povolit i vytvoření další kopie (několika kopií). Studia optimisticky říkají, že DTCP je cestou k vytvoření spotřební sítě digitální zábavy, na kterou již uživatelé netrpělivě čekají. DTCP je prý krokem ke kontrole obsahu v našem digitálním světě.
Viz: DIVX, DVD

DTS (Digital Theater Systems)

Vícekanálový zvukový formát, konkurenční k Dolby Digital AC-3. Také specifikovaný jako standardní zvukový formát pro Video DVD.

DV (Digital Video)

Formát komprese videa používaných v komerčních zařízeních jako digitální videokamery nebo videorekordéry. Komprese je podobná JPG, pouze s pár vylepšeními - intraframe, adaptive interfield. Bitrate 25Mbps. V tomto formátu lze poslat do PC přes IEEE-1396 rozhraní a dále upravovat, popř. nahrát zpět do videokamery.

DVCAM

Formát firmy Sony pro profesionální produkci, využívá komprese DV, rozdíl oproti miniDV je ve větší šířce stopy 15 mikrometru, čímž je záznam spolehlivější. Konkurent DVCPRO.

DVCPRO

Formát firmy Panasonic pro profesionální produkci, využívá komprese DV, rozdíl oproti miniDV je ve větší šířce stopy 18 mikrometru, čímž je záznam spolehlivější. Konkurent DVCAM.

DVCPROHD100

Podobný jako DVCPRO50, ale používá čtyři kodeky DV s datovým tokem 100Mbps a vyšším rozlišením 1280 bodů na řádek 4:2:2 a 720 řádky neprokládaně nebo 1080 prokládaně. Určeno pro profesionální produkci HDTV.

DVCPRO50

Formát digitálního videa od Panasonic, využívá dva DV kodeky paralelně a zvyšuje tak tok na 50Mbps. Komprese asi 3.3:1. Využívá stejných kazet jako DVCPRO, pouze posuv pásku je o něco větší, takže se na ně vejde asi o polovinu méně.

DVD (Digital Versatile Disk)

Kompaktní optický disk s kapacitou 4.7-17GB. Primárně se používá na záznam videa, existuje ale i specifikace na záznam, zvuku a dat.

DVD [plus]

Kombinuje CD s DVD. Z jedné strany je CD a z druhé DVD. Takový tácek je ale o 0,6mm širší než klasické CD, nebo DVD. Tedy 1,8mm.

DVD+R/RW (DVD+Recordable / DVD+ReWriteable)

Konkurent přepisovatelného DVD standardu (DVD-RAM) se kterým přišly firmy Hewlett-Packard, MCC/Verbatim, Mitsubishi, Philips, Ricoh, Sony a Yamaha. Tyto disky měli zpočátku kapacitu jen 2.6GB na jednu stranu a mohou být i oboustranné. Na rozdíl od DVD-RAM, používá DVD+RW čistá média. Oba tyto standardy jsou neslučitelné. První DVD video rekordér s tímto formátem byl předveden na IFA v září 1999. Druhá generace DVD+RW má již kapacitu 4.7GB a je kompatibilní s DVD přehrávači a DVD-ROM mechanikami. Formát však není oficiálně uznán DVD Forem. Začátkem roku 2000 svojí podporu DVD+RW vyhlásil i Thomson. První funkční DVD+RW 2.generace, byly předvedeny na COMDEXu 99 a CEBITu 2000. Na obou výstavách byla demonstrována zpětná kompatibilita s obyčejnými DVD přehrávači i mechanikami. K předvádění sloužil prototip DVD+RW mechaniky Ricoh se stejnojmennými médii.

Specifikace pro DVD+R z února 2004 obsahuje definici pro zápis do dvou vrstev.

Od konce října 2003 platí Specifikace 2.0 pro video na DVD+RW:

Poskytuje stejnou úroveň kompatibility se současnými DVD-Video přehrávači první generece (verze 1.0), přidává však navíc tyto vlastnosti.
  • Zvyšuje podporu pro kombinované DVD tituly s video i datovými soubory
  • Začátek je nyní flexibilní, aby se uvolnilo více místa pro rozsáhlejší menu
  • Komplexnější navigační systém (menu) díky rozšířenému počtu navigačních příkazů
  • Připravenost pro integraci ochran proti kopírování

Philips upozorňuje, že nové DVD+RW rekordéry by měly být schopny na DVD+RW nahrané jako verze 1.x přidat další rozšířené verze 2.0. Naopak by to mělo být jen výjimečné. Rekordéry podporující verzi 1.x by měly odmítnout pracovat s DVD+RW nahraných jako verze 2.0. To platí obecně pro každou vyšší verzi.

DVD+Video

Spotřební formát DVD pro zobrazení plně pohyblivého videa. DVD-Video přehrávač připojený k televizoru, by měl nahradit klasické video. Na rozdíl od DVD-ROM obsahuje DVD+Video ochranný systém CSS (Content Scrambling Systém) pro zamezení kopírování. Znamená to, že současné DVD-ROM přehrávače nemohou přehrávat DVD+Video disky bez přídavné hardwarové nebo softwarové podpory.

DVD-Audio

DVD-Audio nabízí řadu nových vlastností včetně vyšší kvality, surround zvuku, delší doby přehrávání a další možnosti, které nejsou CD-DA dostupné. Kapacita jednovrstvého DVD-Audio disku bude klasických 74 minut ale v plné surround kvalitě. Navíc zvuk může být nahrán jako Dolby Digital, což umožní jeho přehrávání i na klasickém DVD přehrávači. Stejně jako další formáty, i DVD-Audio je plně podporován DVD Fórem a byl přijat v březnu roku 1999. Rok poté byla specifikace doplněna o ochranu proti kopírování a vodoznak. DVD-Audio přehrávače je dnes možné koupit i na našem trhu. Porovnáme-li DVD-Audio a DVD-Video zjistíme, že Audio dovoluje použít datový tok 9,6 Mbps, proti 6,144Mbps u Videa a používá MLP (Meridian Lossless Packing) bezztrátové komprese.

DVD-R/RW (DVD-Recordable / DVD-ReWriteable)

Zapisovatelný i přepisovatelný DVD disk. Obdoba CD-R u CD disků. Kapacitu 4,7 GB na jednu stranu. Hlavním propagátorem tohot formátu je Pioneer, JVC a Sharp.

DVD-RAM (DVD-Read Access Memory)

DVD-RAM měly kapacitu 2,6GB na jednu stranu. K tomuto médiu měly být i oboustranné disky s 5,2GB, ale s příchodem 4,7GB DVD-RAM média s hustší strukturou se na něj nedostalo. Toto DVD-RAM jako dvoustranné bude mít kapacitu 9,4GB. Mechaniky jsou schopny i DVD-RAM přepisovat a budou umět přečíst nejen vlastní DVD-RAM, ale i CD-ROM, CD-RW, DVD video, DVD-ROM i DVD-R. Velkou nevýhodou tohoto formátu je, že je nepřenosný. To znamená, že se dá přečíst pouze na mechanice DVD-RAM a nikde jinde (mimo několika DVD mechanik a přehrávačů přímo od Panasonica, Hitachi a Toshiby)! Představuje proto spíše náhradu magnetooptických médií, kde vykazuje podstatně nižší ceny na jeden megabajt nahraných dat, případně ve speciálních aplikacích, jako je třeba DVD kamera.

DVD-ROM (DVD-Read Only Memory)

Read-only disk s kapacitou od 4.7 až 17GB s přenosovou rychlostí 600 až 1.300 kB/s. Je zpětně kompatibilní s CD-ROM. Může být jednostranný i oboustranný.

Dynamic Scene (dynamická scéna)

Scéna (filmu, videa), která je pro kodek náročná. Obsahuje příliš mnoho "pohybu". Ovšem je nutno zdůraznit, že to nemusi být nutně scéna s "dvěma do sebe navzájem bušícími karatisty", ale klidně i záběr kouře, vlnění vody či chvění listů. (thx K5)

Emboss

Metoda úpravy obrazu na 3D efekt. Provádí se jako rozdíl mezi jednotlivými pixely (derivace) a většinou ještě převod do černobílého obrazu (grayscale).

Encoding (zakódování)

Obecně proces uložení dát v nějakém formátu. Pro tuto stránku se tento pojem vztahuje k převodu videa (tj. posloupnosti RGB obrázků) do jeho zkomprimované podoby (většinou kodekem DivX). Podobně jako u mp3ojek rozlišujeme konstantí datové toky (Constant Bitrate Encoding - CBR) a proměnlivé datové toky (Variable Bitrate Encoding - VBR). Protože se snažíme data zakódovat tak, aby došlo co k nejmenší ztrátě kvality a zároveň co největšímu zmenšení, může tento proces trvat řádově až 10x déle než vlastní délka videa.

EFM (Eight to Fourteen Modulation)

Česky řečeno, modulace (kódování) osm do čtrnácti. U CD to znamená, že 8-mi bitové kódování použité v PC se převodní tabulkou kóduje pro záznam na CD do čtrnácti bitů. DVD pak používá kódování osm do šetnácti (ESM - Eight to Sixteen Modulation). Toto je již 10x robusnější než u CD, ale samozřejmě vyžaduje větší výkon při dekódování. Robusnějším se myslí větší odolnost na výskyt chyb.
Viz: CD-DA, CD-ROM, C2 chyba, ESM, Rámec

ESM (Eight to Sixteen Modulation)

Kódování osm do šetnácti, které používá DVD. Toto je 10x robusnější než u CD, ale samozřejmě vyžaduje větší výkon při dekódování. Robusnějším se myslí větší odolnost na výskyt chyb.
Viz: CD-ROM, DVD, EFM

ez-D

ez-D je DVD vyvinuté podle patentu FlexPlay, které po otevření funguje jen pevně danou dobu. V tuto dobu je to 48 hodin. DVD se prodávají ve vzduchotěsném obalu (od srpna 2003). Po vyjmutí začnou okamžitě oxidovat a postupně změní barvu ze světle šedivé na černou (že by stačilo je jemně přelakovat?). Cena by měla být o něco nižší než v půjčovnách.

Zprvu jsem v EZ-D moc životaschopného neviděl. Náhrada cesty do půjčovny mi přišla nějak málo. Ovšem když si představíte, kolik již cestuje lidí s notebooky vybavenými DVD přehrávači, pak se asi nebude podivovat nad tím, že by dala prodávat v automatech na nádražích, letištích, ale třeba i v hotelích. Jen bych chtěl věřit, že vedle automatu bude i odpovídající kontejner na už "okysličená" DVD. Cena se plánuje 4 libry (cca 180,- Kč), bude tedy podstatně nižší, než nové DVD, avšak o něco vyšší než v půjčovně.

Field

Označuje jeden půlsnímek jednoho snímku (framu). Je složen vždy ze sudých nebo lichých řádek příslušného snímku a dohromady tvoří jeden frame. U PAL s 25 snímky/s je 50 fields/s, každý je ale z jiného časového okamžiku, což má za následek roztřepení obrazu při sledování na monitoru (jsou vidět oba půlsnímky najednou, na TV je vidět vždy jen jeden).

Firewire

Název pro sériové rozhraní standartu IEEE-1394 pro připojení externích zařízení k PC - pevných disků, DV videokamer apod.

Fit-to-Fill editing

Způsob vkládání klipu do projektu - je vložen tak, aby zaplnil jistý časový okamžik, video je zrychleno nebo zpomaleno.

Flip

Převrácení obrazu buď horizontálně nebo vertikálně.

FourCC (Four Character Code (čtyřpísmenný kód))

Na tom, že možností uložení digitálního obrázku je nepočítaně, se asi všichni shodneme. Stačí se jen zamyslet a každý by vymyslel alespoň jeden jiný. V tomto by ale nastal brzy zmatek, a tak Microsoft přišel s myšlenkou tzv. FourCC, tedy Four Character Code (čtyřpísmenný kód), které označují jednotlivé formáty. Bylo to již v dávných dobách Windows 3.11, kdy byl uveden na svět formát AVI a rozhraní Video for Windows (zkráceně VfW).

FPS (frames per second)

Udává počet zobrazených snímků za sekundu.

Frame

Frame je jeden snímek videa, při prokládaném videu je dále složen ze dvou půlsnímků (viz. field).

Frame drop

Vypadnutí snímku při zpracování videa, většinou při zpracování v reálném čase - capture a komprese. Důvodem je většinou nedostatečná rychlost zpracování počítačem. Důsledkem je zamrznutí obrazu po dobu vypadnutého/ých snímku/ů a tím cukání obrazu.

Frameserver

Program (server), který předává (většinou nekomprimované) video snímky jinému programu (klientu). Frameserver může provádět buď jen čtení z nějakého zdroje (který druhý program nepodporuje), např. z DVD, nebo i aplikovat filtry a efekty na video snímky. Oba programy musí samozřejmě pracovat se stejným typem frameserveringu. Příkladem je např. VFAPI (TMPGEnc, DVD2AVI), které vytváří standartní AVI soubor, který dokáže číst spousta programů. Místo video snímků s určitou kompresí je však uložen jen odkaz na program a příslušný snímek je VFAPI "kodekem" dodán z frameserveru. Jiným typem je např. AVIProxy (jako frameserver je použit např. VirtualDub, klient pak např. Panasonic MPEG Encoder, Ligos LSX-MPEG Encoder ...),

Fyzický formát CD

Fyzický formát kompaktního disku určuje jak budou nahrána data v jednotlivých sektorech. Tyto formáty jsou popsány v barevné knize standardů (jako např. Orange Book, Yellow Book atd).
Viz: Blue Book, Green Book, Orange Book, Red Book, White Book, Yellow Book

GMC (Global Motion Compensation)

Postup, který rychlé pohyby kamery (při nichž se velké úseky obrazu pohybují rovnoměrně) popisuje jen relativně malým počtem pohybových vektorů. Globální kompenzace pohybu při panoramování, roztmívání obrazu, přibližování, náhlých změnách jasu (explozích), stagnujících plochách (voda) a dalších. V těchto scénách by se při použití GMC měla rapidně zvýšit kvalita.

Grayscale

Převod barevného obrazu na černobílý (stupně šedi).

Green Book (Zelená kniha)

Jedna z duhových knih popisující formát CD-I.
Viz: Fyzický formát, CD-I

Half frame

viz. field

HDCAM

Formát firmy Sony pro profesionální produkci HDTV, 135Mbps, komprese je založena na DV, ale mírně odlišná.

HDCD (High Definition Compatible Digital, High Definition/Density Compact Disc)

High Definition Compatible Digital, někdy též nesprávně označovaný jako High Definition/Density Compact Disc. Je to způsob digitálního kódování a dekódování použitého u některých zvukových CD. Na rozdíl od CD-DA využívá díky speciálnímu systému na bázi komprese dynamiky pro kódování zvuku dynamický rozsah, odpovídající rozsahu slova 20 bitů při lineárním kvantování. Tento rozsah se do 16 bitů dostane díky nelineárnímu kvantování při nejnižších a nejvyšších hlasitostech. HDCD dekodér v přehrávači tím docílí přirozenějšího, teplejšího a průzračnějšího zvuku s lepší lokalizací jednotlivých nástrojů, větší hloubkou a prostorovostí. Povely pro řízení HDCD dekodéru jsou ve zvukovém toku zakódovány v nejnižším, 16. bitu audio dat. HDCD je kompatibilní se systémem CD-DA a zlepšení zvukového vjemu prý nastává dokonce i na přehrávačích, které nejsou vybaveny HDCD dekodérem. Kopírování HDCD je bez problémů možné (pouze digitální) jakýmkoliv programem a to bez ztráty HDCD informace. Výraz "Compatible Digital" je použit pouze z důvodu copyrightu při použití výrazu "Compact Disc". Formát byl vyvinut firmou Pacific Microsonics.

HighSpeed

Definice podle Orange Book Part III: CD-RW, Volume 2, která popisuje CD-RW zápis, mazání, přepis i čtení pro rychlosti 4× - 10× pomocí CAV.
Viz: Orange Book, CAV, CD-RW, MultiSpeed

Hybrid CD

Pojem s mnohými významy. Nejčastěji označuje CD na kterém jsou uložena data pro různé systémy (Windows 95, OS/2, Macintosh, UNIX, atd.).

hyperCD

Je zvláštní druh audio CD, které obsahuje ve druhé session speciální program, který vám umožní spuštění doprovodného video klipu. Ovšem pouze jste-li připojeni k Internetu.

IEEE-1394

Sériové rozhraní pro připojování externích zařízení k PC, např. pevných disků, videokamer apod. Také se nazývá Firewire.

I-frame (Intra coded image)

Snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci, někdy se označuje jako keyframe. Viz. též P-frame a B-frame.

I-Link

Je jiný název pro Firewire nebo jinak také IEEE-1394 rozhraní, užívané především výrobci videokamer.

Insert editing

Způsob editace videa, při kterém prvky vkládané do projektu posunou vše následující za nově vložený prvek.

Interfield

Princip komprese videa využívající obou půlsnímků videa. Adaptive Interfield kombinuje komprimaci. Půlsnímky, části obrazu, které jsou podobné v obou půlsnímcích pak komprimuje dohromady, čímž se snižuje bitrate.

Interlace (prokládání)

TV obraz je složen z půlsnímků, jeden půsnímek obsahuje liché řádky a druhý sudé řádky. Oba půlsnímky jsou časově posunuty, takže při současném zobrazení na monitoru počítače vzniká roztřepení obrazu u rychlejších pohybů.
Viz. také deinterlace.

Intraframe

Princip komprese videa, při které zkomprimovaný snímek nezávisí na předchozích nebo následujících snímcích. Používá se u všech kompresorů videa určených pro editaci (MJPEG, DV).

Inverse telecine

Opak telecine. Konverze video-filmu, která odebere přebívající snímky z 29.97fps na 24fps. Používá se jen u NTSC.

Keyframe (klíčový snímek)

U video kompresorů se jím označuje tzv. I-frame, což je snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci.

Keyframe (editační značka)

U video editorů označuje změnu v nastavení filtru nebo efektu.

Mastering

Je příprava CD nebo DVD (obecně jakéhokoliv média) pro lisování - příprava a výroba šablony. Většinou se tento pojem spojuje s premasteringem, což je příprava obsahu média (např u DVD vytvoření struktury ze zdroje videa, zvuků, ...).

miniDV

Formát poloprofesionálních video kamer, který využívá digitálního záznamu DV.

MJPEG (Motion JPEG)

Jedná se o sekvenci snímků JPEG po sobě tvořící video. Jeho velko výhodou je snadnost střihu, protože jednotlivé snímky na sobě nejsou vázány jako u MPEGů. Proto je také hojně používán u různých zachytávacích karet, např. Matrox Rainbow Runner nebo Miro DC50, které používají hardwarovou kompresi. Velice často se také používá softwarová komprese, například u Morgan Multimedia MJPEG kodeku nebo Pegasus PICVideo MJPEG kodeku. Stupeň komprese je přibližně 1:7-12.

MOV

Pochází z počítačů Apple Macintosh jako formát programu Quicktime. V letech 1993-5 byl lepší variantou AVI - lepší kvalita a funkce. V poslední verzi Quicktime 4 byla přidána možnost přenosu po internetu (bez nutnosti přenést nejprve celý soubor). V poslední době ale ztrácí na popularitě díky rozšiřujícímu se používání formátu MPEG.

MPEG (Motion Picture Experts Group)

Skupina odborníků zabývající se vývojem a standartizací kódování digitálního videa a zvuku. Skupina byla založena v roce 1988 přijetím standartu MPEG-1 a její název byl použit pro název normalizovaného kompresního algoritmu pro plně pohyblivé video. Výhodou je nezávislost na platformě.
V současné době se používají tyto formáty: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21

MPEG-1

Tento formát existuje již od roku 1993. Jeho hlavním kritériem bylo zachování rozumné kvality při redukci datového toku na přijatelnou mez. Byl definován tok 1-1,5 Mbitů/s s možností náhodného přístupu po půl vteřině. Maximální rozlišení je 352x288 a 30 snímků/s. Pro většinu domácích uživatelů a obchodní použití (dokumentace apod.) dává přijatelné výsledky.

MPEG-2

Byl vypuštěn v roce 1995 a jeho základní princip je stejný jako u MPEG-1, ale umožňuje datový tok až do 100Mbitů/s pro digitální TV, video filmy na DVD a pro prof

 
Kontank:může být ale spokojím se o napsání názoru do diskuze. Kdyby něco tak ::: lucanusxxx@gmail.com Stránky založeny dne 8.4.2007. Díky za návštěvu!?