Apocalipta stránky

Apocalipta stránky jsou určeny pro každého človíčka a jeho nápady =)

Jak to bude s ochranou AACS?

AACS bojkotHD DVD Promotion Group podala minulý týden výklad ohledně plánovaného copyright systému Advanced Access Content System (AACS). Stalo se tak na veletrhu Media-Tech Expo technology show probíhajícího ve Frankfurtu, v Německu. AACS je systém ochrany určený pro next-gen DVD, tj. Blu-ray a HD DVD technologie. Založen je na generování klíčů (128bit), které jsou přístrojem detekovány jako správné/chybné. AACS jako první přichází s funkcí blokace samotného HW. Nastane tak období, kdy v případě vložení disku s chybným klíčem přestanou fungovat např. video výstupy přehrávače. Pirátské nahrávky tak jednoduše přístroj vůbec nezobrazí. Specifikace AACS již byla schválena, nicméně jedná se o prozatímní návrh, který v sobě nezahrnuje velmi podstatné funkce ochrany. Ty jsou často jak veřejností, tak judikaturou velmi kritizovány a jejich užití je poměrně kontroverzní. Zasahují totiž do práv uživatele natolik, že jej v podstatě v užívání výrobku mohou i omezovat. Blíže se podíváme např. na Managed Copy, Digital Only Token a Audio Watermark technologii...

Managed Copy
Jedná se o systém využití ochrany v domácí sítí, popř. přenosných přehrávačích. Tato funkce bude zahrnuta ve finální specifikaci AACS, je ale pravdou, že k technologiím Manager Copy (CPRM, VCPS, WMDRM, MagicGate, a AACS for Recordable Media) budou mít přístup i přehrávače, vybavené pouze dočasnou verzí specifikace. Ta je již totiž do momentálně vyráběných přístrojů implementována.

Image Constrain Token
ICT se týká analogových výstupů přístroje. Je to technologie podávající na analog-out rozhraní rozlišení až 960x540pix, což je více, než dnes užívaný DVD-Video formát, nicméně pořád se pohybujeme pod specifikací HD videa. Je bohužel pravdou, že Hollywood, již analogový signál moc nezajímá, takže jeho podpora mezi tituly není zaručena. Již dnes je jisté, že zdaleka ne všechny next-gen DVD disky budou tuto funkci podporovat.

Digital Only token
Zajišťuje ochranu v podobě vazby na konkrétní datum a čas. Bude se využívat např. u filmových děl, která ještě nebyla uvedena v kinech. Důvodem vzniku Digital Only token byly zřejmě úniky nahrávek z řad hodnotících komisí na festivalech apod. Disk zablokuje analogový výstup a neumožní tak vytvoření kopie. Vazby na konkrétní data podtrhují schopnosti ochrany v podobě možnosti playbacku v konkrétním časovém úseku a následné blokace disku.

Audio Watermark
Ochrana audio nahrávek, která využívá skrytého „vodoznaku“ uloženého v nahrávce. Jedná se o neslyšitelný audio signál, pomocí kterého přehrávač ověřuje pravost média. Zahrnuta bude až v přehrávačích vybavených podle finální specifikace AACS.

Analog Sunset
Pouze popisuje přechod analogových výstupů na prokládaný mód SD Interlace (ten zaručí vyšší kvalitu signálu nutnou pro kvalitní využití přehrávače v souvislosti s velko-formátovými obrazovkami). Masově by změna měla proběhnout do konce roku 2010. S úplným odstraněním analogového rozhraní se počítá v roce 2013.

 
Kontank:může být ale spokojím se o napsání názoru do diskuze. Kdyby něco tak ::: lucanusxxx@gmail.com Stránky založeny dne 8.4.2007. Díky za návštěvu!?